Noc & Soc Hizmetleri

Güvenlik, tecrübe ve
uzmanlık gerektirir.

NOC ve SOC hizmetlerinin aynı şeyler olmadığına dikkat çekmek gerekir. Her ikisinin de şirketlerde çok farklı rolleri olmasına karşın mimari, araç ve beceriler söz konusu olduğunda çalışma prensipleri anlamında örtüşmeler bulunur.

BNTPRO, öncelikle müşterilerine sunduğu hizmet seviyesi anlaşmarını (SLA) yerine getirmek için ağ operasyon merkezi (NOC) hizmetleri sağlar. Amacımız, ağın performansını ve kullanılabilirliğini etkileyen sorunları ele almaktır. Şirketler, müşterilerine ürün ve hizmet sağlamak için kusursuz çalışan BT sistemlerine ihtiyaç duyar. BNTPRO Ağ Operasyon Merkezi (NOC), bu nedenle, kesinti süresine yol açabilecek sorunlarla ilgilenmeye odaklanır.

Uzmanlarımız, müşterilerimizin ağ ve güvenlik ihtiyaçları konusunda derin bilgi ve tectübeye sahiptir. İyi donanımlı NOC ve SOC operasyon merkezi geliştirmek için önemli ölçüde zaman ve araştırma yapan Bntpro, örnek hizmet sunumunu garanti eder. Müşterilerimize ağ ve güvenlik sorunlarına en güncel çözümleri sunmak için kendi alanlarında en nitelikli profesyonellerle çalışılır.

Tüm Hizmetlerimiz