Kişisel veri sahibi ilgili kişilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 11. maddesinde KVKK’dan doğan hakları yer almaktadır. İlgili kişiler, bu haklara KVKK’nın 11. maddesinden ve internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninden ulaşabilirler.

İlgili kişiler Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (Kurul) tarafından belirlenen diğer yöntemler saklı kalmak kaydıyla Şirket’e aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapabilirler:

  • Şahsen başvuru
  • Noter aracılığıyla
  • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine e-posta göndererek
  • Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden e-posta göndererek.
Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres
Şahsen yazılı başvuru* Değirmen Yolu Caddesi Çetinkaya Sok. N:16 Gürbüz Plaza 1. Kat Atasehir /İstanbul
Noter aracılığıyla başvuru Değirmen Yolu Caddesi Çetinkaya Sok. N:16 Gürbüz Plaza 1. Kat Atasehir /İstanbul
Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize başvuru bntprobilgi@hs02.kep.tr
Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden başvuru** kvkk@bntpro.com

*Şahsen başvuracak ilgili kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
**Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

İlgili kişi talepleri Şirket tarafından KVKK 13/2 madde uyarınca ilgili kişi talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.