SecTrail Certificate Manager

SecTrail CM Nedir?

Veri Ağları üzerinde çalışan aktif cihazların ve sunucuların TLS/SSL protokolleri için kullandıkları digital sertifikalarının yönetimini yapmak için kullanılır.

SecTrail CM, hali hazırda birçok kurum ve şirkette insan faktörü kullanılarak yapılan digital sertifika yönetimini müdahaleye gerek bırakmadan kendisi yapar.

SecTrail CM Neden Gereklidir?

null
Digital sertifika yönetiminin birden fazla sayıda cihaz ve sunucuda eş zamanlı olarak yapılması gereken durumlarda SecTrail CM kullanılabilir..
null
SecTrail CM, yönetimi altındaki cihaz ve sunuculardaki sertifikaların ne zaman yenilenmesi gerektiği raporlayıp takip edebilirken aynı zamanda bu sertifikaların yenilenme işlemini de otomatize eder.
null
SecTrail CM ‘ın eş zamanlı olarak sertifika yönetimi yapabileceği node sayısı 10 Bindir.
null
SecTrail CM, sertifika otoriteleri tarafından verilen sertifikaların hala geçerli olup olmadığını belirli periyotlarla kontrol eder. Dolayısıyla sadece zaman kısıtı nedeni harici farklı nedenlerle geri alınan sertifikalar için de uyarı mekanizmasına sahiptir.
SecTrail CM

SecTrail CM’in Özellikleri Nelerdir?

 Yaşam Döngüsü Otomasyonu
 • SSL sertifika envanterinin hızlı ve periyodik keşfi,
 • Sertifika envanterinin yönetimi ve analizi,
 • Sertifika sahiplik mekanizmasına bağlı alarm ve uyarı sistemi
 • Sertifika yenileme otomasyonu
 • Sertifika değişim otomasyonu
 • Planlı görev tanımlama

 

 Otorite (CA) Entegrasyonu
 • Yerel sertifika otoriteleri ile entegrasyon (Microsoft ADCS)
 • Global sertifika otoriteleri ile entegrasyon (GlobalSign)

 

Loglama ve Raporlama
 • Sertifikaların periyodik taramalar ile izlenmesi
 • Sertifika envanterinin periyodik olarak raporlanabilmesi
 • Geçerliliğini yitiren sertifikalar için alarm mekanizmaları ile bilgilendirme,

 

Alarm Üretme ve Sistem Analizi
 • Yapılan işlemlerin kayıtlarını üretme,
 • İstenen yerlere bu kayıtları iletme,
 • Yapılan işlemleri raporlama.

 

Çoklu Cihaz Entegrasyonu
 • Birçok cihaz ile geniş entegrasyon yelpazesine sahip olma.