SecTrail Certificate Manager

SecTrail CM Nedir?

Veri Ağları üzerinde çalışan aktif cihazların ve sunucuların TLS/SSL protokolleri için kullandıkları digital sertifikaların yönetimi yapmak için kullanılır.

SecTrail CM, hali hazırda birçok kurum ve şirkette insan faktörü kullanılarak yapılan digital sertifika yönetimini müdahaleye gerek bırakmadan kendisi yapar.

SecTrail CM Neden Gereklidir?

null
Digital sertifika yönetiminin birden fazla sayıda cihaz ve sunucuda eş zamanlı olarak yapılması gereken durumlarda SecTrail CM kullanılabilir..
null
SecTrail CM, yönetimi altındaki cihaz ve sunuculardaki sertifikaların ne zaman yenilenmesi gerektiği raporlayıp takip edebilirken aynı zamanda bu sertifikaların yenilenme işlemini de otomatize eder.
null
SecTrail CM ‘ın eş zamanlı olarak sertifika yönetimi yapabileceği node sayısı 10 Bindir.
null
SecTrail CM, sertifika otoriteleri tarafından verilen sertifikaların hala geçerli olup olmadığını belirli periyotlarla kontrol eder. Dolayısıyla sadece zaman kısıtı nedeni harici farklı nedenlerle geri alınan sertifikalar için de uyarı mekanizmasına sahiptir.
SecTrail CM Grafik-01

SecTrail CM’in Özellikleri Nelerdir?

Otomasyon İş Akışları
  • İş süreçlerinizi otomatikleştirme,
  • Kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda iş akış süreçleri oluşturma,
  • Kendi görevlerinizi oluşturma ve zaman planlaması yaparak otomatikleştirme.

 

Sertifika Entegrasyonu
  • Cihazlar taranarak sertifika yüklenecek ortamların topolojilerini belirleme, sertifikaları yükleme ve devreye alma.

 

Loglama ve Raporlama
  • Sertifikaları monitör etme ve geçerliliğini yitirdiği durumları önceden belirleme,
  • Alarmlar üretme ve gerekli yerlere iletme.

 

Alarm Üretme ve Sistem Analizi
  • Yapılan işlemlerin kayıtlarını üretme,
  • İstenen yerlere bu kayıtları iletme,
  • Yapılan işlemleri raporlama.

 

Çoklu Cihaz Entegrasyonu
  • Birçok cihaz ile geniş entegrasyon yelpazesine sahip olma.