date 5 Mayıs 2021

Lamp  F5 Networks, Irule & LTM Policy

http://bntpro.com/deneme  şeklinde gelen istekleri https://bntpro.com/deneme adresine yönlendirmek için aşağıdaki policy kuralını kullanabilirsiniz.

Bntpro Ltm Policy ile URI Redirect Islemi 1

Policy ekran görüntüsünde yer alan tcl ile başlayan kısmında yazan kodu aşağıda bulabilirsiniz.

tcl:https://[getfield [HTTP::host] : 1][HTTP::uri]

Burada getfield ile host değerinin ilk kısmını alıyoruz. Yani host bilgisindeki olası port değerini almıyoruz . Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgiye https://clouddocs.f5.com/api/irules/HTTP__host.html  linkinden ulaşabilirsiniz.

Aynı işlemi irule ile aşağıdaki şekilde yapabiliriz.

when HTTP_REQUEST { 
set hostname [string tolower [getfield [HTTP::host] ":" 1]]
if { ($hostname equals "bntpro.com") || ($hostname equals "www.bntpro.com") } { 
HTTP::redirect "https://$hostname[HTTP::uri]"
}
}