date 11 Ekim 2021

Lamp  Juniper, Mist

Teknolojiyi takip eden insanların son on yılda en çok duyduğu kavramlardan biri yapay zeka olmuştur. Kelime manası olarak, bir sistemin dışarıdan elde ettiği bilgilere göre çıktı üretebilme yeteneği olarak basitçe tanımlanmaktadır. Günümüzde yapay zekanın insan hayatında ete kemiğe bürünmüş örneklerini ise mobil cihazlarda ve akıllı ev sistemlerinde yakinen tecrübe etmekteyiz. Bir odadaki ortalama sıcaklık değerinin düşük olması ile pencerenin açık olması arasında bağlantıyı kurup bu bilgiyi kullanıcıya sunabilmesi temel anlamda yapay zekanın en ham halini oluşturmaktadır.

 

marvis 3

Kurumsal Dünyadaki Uygulamalar

Kurumsal teknolojiler olarak ise bunun en temel uygulama örneklerinden birini ise çağrı merkezi uygulamalarında görmekteyiz. Finansal sistemler üzerinde anormal hareketlerin anlaşılıp kullanıcı bilgilendirmesi yapılması ve hatta işlemin durdurulması bunun en faydalı örneklerinden birini göz önüne sermektedir. Bu uygulama özelinde teknolojiyi kullanan firma, kendi perspektifinden kaynak tasarrufu ve kullanıcı güveni sağlarken, hizmeti alan müşteri açısından ise olası maddi kayıpların önüne geçmiş olmaktadır.

 

Bilişim Dünyasına Adaptasyon

Bilişim dünyası her ne kadar yapay zeka teknolojilerinin geliştiricisi konumunda bulunuyor olsa bile, sistem girdilerinin fazla ve karmaşık olması, olası çıktılarının etkisinin büyük olması sebebiyle, kurumsal sistemlerde yapay zeka kullanımı, son kullanıcıya temas eden ticari sistemlere nazaran daha yavaş bir adaptasyon göstermiştir. Bu sebeptendir ki bilişim sistemlerinde “otomasyon” yahut “orkestrasyon” kelimelerine daha çok önem atfedilmiş, bu özelliklerin sağlanmasına yönelik uygulamalar daha çok ön plana çıkmıştır.  Daha tutucu olan bu yaklaşım, sistemleri yöneten son kullanıcılar açısından anlaşılabilir olsa da, sistem geliştirip ürün ortaya koyanlar açısından geliştirmeye açık bir nokta olarak durmaktadır.

 

Ve Marvis Sahnede

IT sistemlerinin sadece çalışıyor olmasının yanında, iyi çalışmasının da önemini kavramış bir grup geliştirici, 2014 yılında Mist Systems firmasını kurmuştur. Kablosuz ağ teknolojilerine vizyoner bir yorum getiren bu ekip, tamamen bulut altyapısı üzerinde çalışan bir sistem kurgulamış ve ilk günden sanal zeki bir asistanı bu sisteme yardımcı atamış olması ile rakiplerinden farklılaşmıştır. 2019 yılında sektörün önde gelen firmalarından Juniper Networks bünyesine dahil olmuş ve geniş bir ekipman ailesinin genç ve gelecek vaadeden bireyi olarak serüvenini günümüze kadar sürdürmüştür.

Sorumlu olduğu ağ üzerindeki gelişmeleri pür dikkat izleyen bu sanal zeki asistanının ismi Marvis. Kablosuz ağa bağlanan kullanıcıların bağlantı parametrelerini toplayıp bu parametreler üzerinden yorum, genelleme ve çıkarımlar yapabiliyor. Bu sayede herhangi bir anormal davranışı tespit edebiliyor, yöneticisini uyarabiliyor.

 

 

marvis 1

 

Günlük görevlerinin yanı sıra işe başladığı andan bu yana sürekli kendini geliştirmekle de meşgul. Artık kablolu ekipmanlar hakkında da bilgi ve fikir sahibi duruma geldi. Olası son kullanıcıyı etkileyebilecek problemler noktasında geri bildirimlerde bulunuyor. Bunu bütüncül bir bakış açısı ile kablolu, kablosuz yahut çevresel etmenleri (DNS, DHCP, Kablolama) de göz önünde bulundurarak yapıyor. Olası bir problemin nasıl üstesinden geleceğimiz noktasında bize çeşitli önerilerde bulunuyor.

Zaman içerisinde ataları (Siri, Alexa, Google) gibi Marvis`in de kendine has doğal bir dili oluşmuş durumda. Kendisi ile tıpkı bir insana yöneltiyormuş gibi soru-cevap şeklinde iletişim kurulabilmektedir. Marvis`in doğal diline aşina olunmayan kullanımlarda ise ön tanımlı sorular yardıma yetişmektedir.

marvis 2

Dünya ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla değiştiği zamanımızda, değişime ayak uydurabilip kullanıcı deneyimini ön plana koyan bu teknolojiyi sizlerle tanıştırmak istedik.  Bu teknolojinin başrolünde ise  sadık asistan Marvis vardı. Kabiliyetleri tabi ki sadece bu yazıdakiler ile sınırlı değil. Her gün yeteneklerine yenilerini ekleyerek büyüyor ve olgunlaşıyor, tıpkı insanoğlu gibi.